A

Aa

Ei

Eii

U

 

Ea

 

Eae

Ai 

O

Oa

Ka 

Kha 

Ga 

 

Gha

Cha

Ja 

Tha 

Dha 

Dha 

Na 

Da

Pa 

Ba 

Bha

Ma 

Ya  

Ra 

La 

Va 

Sa 

Ssa 

Ha  


                                                                Ma 
447.play audio Mangalambani Paadarae Choudhary Purushotham 75
448.play audio Mangalamu kriisthunaku Bethala John 559
449.play audio Mangalamu paadarae Choudhary Purushotham 72
450.play audio Mangalamae yaesunaku Choudhary Purushotham 73
451.play audio Madhya paana priyulu kaakundi Nelaturi Luther 598
452.play audio Mandhara makarandha madhury R R K Murthy 716/730
453.play audio Madhuram madhuram   679/694
454.play audio Madhura madhura madhura   698/712
455.play audio Mana dhaesambuna krissthu Mallela dhavidhu 295
456. play audio Mana yaesu maran smarana Dasari Moses 282
457. play audio Manasa! Aathma! Tejarillumal Ravuri Dhaavidhu 276
458.play audio Manasa yaesu marana baadha Mikkili Samuyaelu 180
459.play audio Manasaanandhamu pondhuta Choudhary Purushotham 489
460. play audio Manasaa vinavaemae kriisthuni B.Kotaiah 331
461. play audio Manasu nichchi vinumaa Chetty Bhanumurthy 406
462. play audio Manumii manumii manasaa C.James 395
463. play audio Manoa vilasithambou E G Anandam 595
464. play audio Manulu maanikyam   679/693
465. play audio Mamun srujinchina Charles Wesley 102
466. play audio Mammu prema juuchi Jacob Chamberlen 256
467.play audio Maranamunaku vijaya maedhi Thuluri Cornaleous 495
468.play audio Maranamun jayinchi laechenu Muraari Dhaaviidhu 213
469. play audio Mahaathmudaina naa prabhu Isac Watts 212
470. play audio Mahaa vaidhyundu vachchenu William Hunter 312
471. play audio Mahimathoa manayaesu Gollapalli Nathaniel 229
472. play audio Mahimanoppu janaka niiku Yeshaya Vira Martin 611
473. play audio Mahi, mahima mahima William Berri 506
474. play audio Mahima sarvoannathmaina Bethala John 28
475. play audio Maa kartha gatti dhurgamu Martin Luther 37
476. play audio Maa dhaevunakunu sthoathramulu Molathati Vidyanandam 615
477. play audio Manava Jnaanambunu Dorothy Francis Gurni 565
478. play audio Manavudavai sakala narula Martand Jnana Prakasha 281
479. play audio Manavula maelu koraku   563
480. play audio Maa yaesu kriisthuni marugu Choudhary Purushotham 490
481. play audio Maa yaesu kriisthu niivae Samuyaelu Pakyanadham 30
482. play audio Maa srama lanni thirchithivi John Mansel 409
483. play audio Maargamu chuupumu yintiki   695
484. play audio Mundhukandarunu jaeranu Jermia E Rankin 607
485. play audio Mukthi ganarae   418
486. play audio Maeghambu pai nekki Thuluri Prakasham 226
487. play audio Maemichchu kaanukal William Waalsham How 576
488. play audio Maemu velli chuuchinaamu   118
489.play audio Maelu konarae mii manambula Mikkili Samuyaelu 41
490. play audio Maelukonarae yika laechi Chetty Bhanumurthy 522
491. play audio Maellanni yichchu dhaevuni Thomas Ken 617