A

Aa

Ei

Eii

U

 

Ea

 

Eae

Ai 

O

Oa

Ka 

Kha 

Ga 

 

Gha

Cha

Ja 

Tha 

Dha 

Dha 

Na 

Da

Pa 

Ba 

Bha

Ma 

Ya  

Ra 

La 

Va 

Sa 

Ssa 

Ha  

Aa 

17.play audio Aakaasambu bhuumiyu A.Charles Kinsinger 52
18.play audio Aacharinchuchunnaamu William Dason 274
19.play audio Aa chinna vaariloa naenundi Thupili Yohaanu 546
20.play audio Aathmalanu sampadhimpadhagu Mallela dhaviidhu 461
21.play audio Aathma nosagumaya pavanathma   757
22.play audio Aathma srungaarinchukonumu J.Frank 625
23.play audio Aathma nadupu sathyamu loaniki Thuuluri Cornaleous 239
24.play audio Aadharimpumu yaesuvaa V D John Sundera Rao 321
25.play audio Aanandam aanandam   630/644
26. play audio Aa ..naahrudhayamu sthiramaaye   764
27. play audio Aanandha yaathra   629/643
28. play audio Aanandha magu mukthi Choudhary Purshoatham 347
29.play audio Aanandha maanandha maayenu   628/642
30. play audio Aa andhakaarapu raeyiloa Choudhary Purshoatham 178
31. play audio Aalinchu dhaevaa naa manavula Pulipaaka Jagannadham 375
32. play audio Aalinchu maa praardhana Pulipaaka Jagannadham 587
33.play audio Aasheeraavambul maa miidha   386
34. play audio Aashiirvaadhamu niiyumu Thuuluri Prakasham 555
35. play audio Aa haa naakaemaanandhamu J H Gilmore 431
36.play audio Aa haa mahaathmaa haa saranya Panthagani Paradesi 196
37. play audio Aa haa yenthati sramala Koththapalli John 190
38. play audio Aayoa yaesu jagaemaa   739