A

Aa

Ei

Eii

U

 

Ea

 

Eae

Ai 

O

Oa

Ka 

Kha 

Ga 

 

Gha

Cha

Ja 

Tha 

Dha 

Dha 

Na 

Da

Pa 

Ba 

Bha

Ma 

Ya  

Ra 

La 

Va 

Sa 

Ssa 

Ha  


1.play audio Anthya dhinamandhu dhuutha   497
2.play audio Andhamaina kriisthu katha Choudhary Purshoatham 151
3.play audio Andhaala thaara A.B.Masulamani 662/697/711
4.play audio Andhuda raava aramara yealaa   627/641
5.play audio Alasi solasi poathivi   746
6.play audio Aduguchunnaamoa dhaevaa William Berry 269
7.play audio Anna mana yaesu prabhuni Raavuuri laxmaiah 162
8.play audio Anni kaalambula nunna yohoavaa Bethala John 1
9.play audio Anukarinchedha Mallela dhaaviidhu 543
10.play audio Aparaadhini yaesayaa Siripurapu Krupanandam 332
11.play audio Apudarchakaadhuluppongiri Choudhary Purshoatham 185
12.play audio Ayyoa naadhagu goara paapamu Edhdhu Daniel 197
13.play audio Ayyoa idhi entha dhukkamu Choudhary Purshoatham 230
14.play audio Alasata padda niivu John Mason Niil 410
15.play audio Asathoama sadgamaya  RRK Murthy 708/722
16.play audio Adhbhuthamaina nii krupaloa   755