Click Here To Play Audio

 

735    SONGS OF BANJARAS

 

Laaliyou laavikeniyo – o baala yesuna devero Betake niyo – kovyari – petema Huyocha–u bhala yesu–hamssethi jhonkarocha

 

1. apanena balaarocha u yesu deva aapan paapa dhompa kerocha Galgotha gatlapar o yesu silvapar latkadhine

                                                                            Laaliyou

2.abhaja abhaja aayovaalochcha  U yesu deva aapanesena lejaayovaalacha  Bhapuna dhalladhenaaka – o yesu devara vaatama chaalajoni                                              Laaliyou