Click Here To Play Audio

 

641/ 655

Oa sanghamaa sarvaangamaa paraloaka raajyapu prathi bimbamaa messayyanu eadhurkonaga niithi nalan

karinchi sidhdha padumaa oa sanghamaa vinumaa

Oa sanghamaa sarvaangamaa

1. raani oapaeru aparanjithoa svarna vivarna vasthra dhaara nathoa = viinaa vaadhya tharanagaalaloa praanaesvaruni prasannathathoa = aanandh thailaa sugandhaabhi shaekamu nondhithivae suvaasanundaa

 Oa sanghamaa sarvaangamaa

2. kriisthae ninunu praeminchenani thana pranaa larpinchen ani = svastha parachae nirdhoashamugaa - mudatha kalank amu laenidhigaa - mahima yukthambugaa niluva goare yaesuvaa sahinchu thaavaa thiirpu naaduuu

 Oa sanghamaa sarvaangamaa

3. chiikatiloanundi velugunaku loakamuloa nundi velupala laku = sriikartha gunaathisayamulanu prakatinchutakae pilichenani gurthinchu chuntivaa kriyalanu gantivaa sajii vamugaa nunnaavaa

Oa sanghamaa sarvaangamaa

4. vyabhichaarulu nara hanthakulu poakiri chaestala daambikulu abadhdha janakuni aasanamu yegibelu nii vadhdha nivasinchenaa krupaa varamulu aathmala bhaaramulu ujjiva dhaahamu kaladhaa

Oa sanghamaa sarvaangamaa

6. kadapati buura mroaga gaanae kanu reppa paatuna maarudhuvaa vadigaa maeghaa siinudavai nadi aakaasamu poagalavaa gorre pilla sanghamaa kriisthu raaju sanghamaa raaraaju nedhurkona galavaa

Oa sanghamaa sarvaangamaa