Click Here To Play Audio

619

 

Pithaa, suthaa, varaathmakaa!  - thriyaeka dheava naamakaa!

 Nirantharambu sthoathramu  - ghanambu niikae sthoathramu