Click Here To Play Audio Songs

46  .         MORNING WORSHIP               

Prabhuvaa ninnaraadhimpanu chaerithimi  udhaya subha kaanthi  prabhavimpagaa  dhaevaa naedu  - subha kaanthi  vira ji9mmagaa = vibhavamu ganu prabhaakaramu ganu viriyu nii thaejambelarpaga  - nabhi dhanambula guudi  bhakthini aathmathoa sathyambu thoadanu

Prabhuvaa ninnaraadhimpa

Eitharulungammina nundi  - arunoadhayamu dhanuka – nari gaapu niivae kaadhaa  - dhaevaa raathri – yari gaapu niivae kaadhaa = virivigaa maa hrudhaya siimala  - nerasi yundina chhikatulu poa  - tharimi saantrhmbiana manasula  - dhayan prasaadhimpanu bhajinthumu     

 Prabhuvaa ninnaraadhimpa

Anagaa nii saannidhya  - muna nundagaa  maa dhu – rmanasula nari kattumoa – dhaevaa maa dhurmanasula suchi chaeyumu = vinaya bhaya bhakthulundhalirpaga  - vinuchu nii vaakyoapa dhaesamu – lanisamunu dhyaanimpa naathmanu – banichi thudhaku prasanna magumu

Prabhuvaa ninnaraadhi

Pani paatalaloa maemii – dhinamu niikae mahima nona guurpa nadi pinchumoa – dhaevaa ninnae – ghanaparachannadipin chumu =  thanuvu sramachae badalinanu maa – dhaari dhur gamamaina kanambada – vanata jendhaka naedhi chaesina  - prabhuvu korakani chaeya nadupumu

Prabhuvaa ninnaraadhi

                                                                    

                                                            Molathaati Nithyaanandham