Click Here To Play Audio

329.   KSHAMAAPANA VAEDUTA

 

Paapini krupa juupa vayyaa-  dhaapu jaerithini yaesayyaa= paapa bhaaramu krindha srama padi – krungi yunnaanu yaesayyaa                              

Paapini krupa juupa vayyaa- 

 

1. vaesha bhaashala thoada nindi – moasapoayithini yaesa yyaa = dhoasi loggi ninu chaerithi – dhaasuniga broavu yaesayyaa                               

Paapini krupa juupa vayyaa- 

 

2. niithi laeni naadhu jiivitha – maela nikanayyaa yaesayyaa = niithi garapi broavu mayyaa – niithi nidavayyaa yeasayyaa

                                                

Paapini krupa juupa vayyaa- 

3.niidhu siluva loani praema – nencha dhara mounaa? Yaesa yyaa = naadhu kalusha mantha baapi– kanikarimpumaa yaesayyaa                               

Paapini krupa juupa vayyaa- 

 

4. niidhu raktha dhaaralae yila– paapi kaasrayamu yaesayyaa

= niithimanthula jaeyumayyaa niithi suuryundaa yaesayyaa

                                                

Paapini krupa juupa vayyaa- 

7. parama rakshaka niidhu praema – neruga tharamowna yaesayyaa -= parula maina mammu broava – vaechi yunnaavaa yaesayya              

 Paapini krupa juupa vayyaa- 

 

8. naadhu hrudhayamu niidhe summaa- niive gaikonumaa yaesayyaa= sudhdha hrudhayamu jaesi nanu nii – suthunigaa jaeyu yaesayyaa                     

Paapini krupa juupa vayyaa- 

                                               Siripurapu Krupanandhamu