Click Here To Play Audio

 

318.   PAAPAPU TOPPUKOALU

 

 

Paapinayya – nae – paapinayya- kaapaadavayyaa – paapa bhaaramu nundi – paapu mayyaa – nannu – paapa bhaaramu nundi – paapu mayyaa

         

Paapinayya – nae – paapinayya

1. kaavumayya – nanu – gaavu mayya naa – paavanayyaa – jiivamaina yaesu – nii vae nayyaa naa jiivamaina yaesu – niivae nayyaa

        

Paapinayya – nae – paapinayya

2. Praapu niivu – naa praapu niivu na – nnoapi naavu – naa paali dhaivamaa – nannu gaavu

        

Paapinayya – nae – paapinayya

3. eaela vayyaa – na –nnaela vayyaa – maeliyya vayyaa – chaala nammithi karunaa – saali vayyaa

         

Paapinayya – nae – paapinayya

4. manti vaada – nae – manti vaada na –nnonti viida ke – nna nti kaina ni – nnantu vaada – nae ne – nnantikaina ninnantu  vaada

         

Paapinayya – nae – paapinayya

5saanthi parachu – nanu – saanthi parachu nii – saantha miduchu naa – sontha magu dhanuka – chentha nunuchu

        

  Paapinayya – nae – paapinayya

                                                                           Bethala John