Click Here To Play Audio Songs

277. PRABHUVU BALLANU SAMIIPINCHU YOAGHYATHAKU PRAARDHANA

Oa dhayaa nilayaa! Prabhuva! maa- kunna svaniithi balamu kaaka = nii dhayaa hrudhayambe nammuchu – nii dhagu ballanu chaera theginchithi              

Oa dhayaa nilayaa!

1. laedhu yoaghyatha ballaku dhiguva – laekini naeru konaga nayinan = maadhu gathi karuninchuyu nepudu maarpunu laeni prabhundavaihivi                    

Oa dhayaa nilayaa!

2. oa prabhundaa! Kaavuna maa paa –poadhbhuthambagu  saariiraathamala = nii priyambagu kriisthu thanuvuna – neththuta parisudhdhambagu natula   

Oa dhayaa nilayaa!

3. aayana maaloabaraganu mae – maayanaloa jiivimpaganu = nii yugaanthamu dhaaka naekatha – niithoa jiivinchu laagunanoa                                          

Oa dhayaa nilayaa!

4.  yukthamugaa naayana maamsamunu – noaremugaa bhujiyimpanu dhana dhagu = rakthamu mae mandharamu nu thraavanu – raagambadaraga dhaya chaeyumu prabhuu

                                                             

Oa dhayaa nilayaa!

                                                           Molathaati Vidhyaanandhamu