Click Here To Play Audio Songs

268. SABHA KAAPARULA KORAKU PRAARDHINCHUTA

Parisudhdhaathmuda lemmu nii – sanghamu pai nii – vara dhiivenala nunchu mii chirutha kaalapu sabhakaa – paru londhi nii yagni – yarula nedhirinchi dhaa tiri niidhu sathyambu

                                                     Parisudhdhaathmuda 

1. baludaa yii kalambu nan – dhivaa raathra – mulu niidhu saevakulun = nalu dhikkulanu thirigi – vilasillu nii vaartha – palu janaangamulaku prakatinchu chundhuru

                                                      Parisudhdhaathmuda

2. prathi dhaesamu dhippudu – ujjiivamu badasiri nii biddalu = athulundu nii puthru – daajnaa pinchina yatlae – athi thiivrathanu vaeda adhipaa maakosagumu

                                                       Parisudhdhaathmuda

3. par4isudhdhaathama balambunu – vaakyapu dhruthini – bada sina boadhakulanu = eirula sakthini droasi – narulanu nii thattu marala jaesedu vaari –thvaraloa pampumu dhaevaa

                                                     Parisudhdhaathmuda

4. nii yaathma kaanthi thoada – puurvamu valenae – dhaayanaga mamu chaeyumaa = yae yaddunnanu baapi – yelami ningini chiilchi – dhaaymu mamu svaechcha – dhaya chaesi nii yodhdha

                                                     Parisudhdhaathmuda

5. janu lella nii vaakyapu sakthi nerigi – ghana parupa thvara chaeyumu = penu sanghamulu loaka – muna naati eisraayael – janapu nidhranu baapu – jayamondhu nii vaakku

                                                     Parisudhdhaathmuda

7. nii sanghamunu nabadhdha – boadhalanundi – nirmalambuga gaavumaa = gaasi jaesedu jiitha gaandlanu baapi nii bhaasillu nudhyaana – vanamuga nunchumaa

Parisudhdhaathmuda

                                                             Kadiyam Gabriel