Click Here To Play Audio Songs

 231. KRIISTHU SARANU GOARUTA

Oahoahoa maa yannalaaraa – yudhyoagimpandi = yipudae thraahi thraahi yanuchu kriisthuni – dhayanu goarandi

                      Oahoahoa maa yannalaaraa

1. anthya dhinamu naati baadha – laalakinchandi = naraka – praanthamunaku poaka munupae – prabhuvunu vaedandi

                  Oahoahoa maa yannalaaraa

2, minta prabhuvu thaejoa mayamow – maeghaa ruudundai

= agni – manta viinu simhaasanamu – nanti kuurchundu

                   Oahoahoa maa yannalaaraa

3. andha kaaramagunu suuryu daa dhinamu nandhu = kumudha baandhavudu migula raktha – varnamu nondhunu

            Oahoahoa maa yannalaaraa

4. kadu bhiithiga sarva srushti  - kampinchuchu nundun = bhuumi kadali abhramu thaapamuna – karigipoavu chundun

             Oahoahoa maa yannalaaraa

5. naraka prachndaagni gunda – maradhai kanpadunu= dhaani joraka mari yae theruvu paapaa –thmulaku kalugunu

          Oahoahoa maa yannalaaraa

6. praemathoa nadigedhanu naa – priya bandhuvu laaraa = miira – laa mahaa dhinamandhu dhiramai –ata niluvangalara

               Oahoahoa maa yannalaaraa

7. kaama kroadha loabha moaha – garva gunamulanu = miiru praeminchi chaesithiri gadha – pekku vidhamulanu

          Oahoahoa maa yannalaaraa

10. jaathi goathra maduga boadu – sarvaesvarundu = kriyala –riithi manasu maathrame vichaa – richu prabhuvathadu

           Oahoahoa maa yannalaaraa

                                             Purushotham Chowdhary