Click Here To Play Audio Songs

122.     K RIISTUNI MAHIMA

Laali laali lali laalamma laali- laali  yani paadarae-

Baalayaesunaku                                                         

Laalii

Paraloaka dhaevuni  thanayudoa yammaa = pudami pai baaluduga – puttenoa yammaa                                   

Laalii

Eiha paraadhula  kartha yiithadoa yammaa = mahi paalanamu chaeyu mahithudoa yammaa                   

Laalii 

Aadhi yanthamulu laeni daevudoa yamaa – aadhaamu dhoashamuna kaddu pade nammaa                           

 Laalii

Yuudhulaku raajugaa puttenoa yammaa- yuudhulaathani thoaDa vaadhinchirammaa                                         

Laalii

Nara gorrela mandha kaaparoa yammaa =goriyalaa praanambu kriisthu thaanammaa                                

Laalii

                                                                                   

                                                     Thiru  Koavalluuri Steven