37.       659  Dhaevuni stutinchudi ellappudu dhaevuni sthuthinchu