21   144  Kriistae sarvaadhikaari kriisthae mokshaadikaari